BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1415/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 6 marca 2006r.

 

  

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

 Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. . Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

§ 2 . Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak-Przewodnicząca;
2) Maria Tomaszewska;
3) Anna Matuszak;
4) Przemysław Wantuch;
5) Adam Habryło.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Starosta - Jan Grabkowski

Członek Zarządu- Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-15 08:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 11:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6719
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-07 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05