BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1430/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 marca 2006r.

 

 

w sprawie: 1. Ogłosznia przetargu nieograniczonego ma dostawę i montaż mebli dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) , Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli dla Powiatu Poznańskiego.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

 

1) Aleksandra Waszak-Przewodnicząca;
2) Maria Tomaszewska;

3) Anna Matuszak;

4) Przemysław Wantuch;

5) Adam Habryło.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu- Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-15 11:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-08 12:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10053
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-19 15:50