BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1423/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 marca 2006r.

 

 

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez ufundowanie nagród dla laureatów konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem "Pracując dla zdrowia"

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Przyznaje się środki finansowe w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez ufundowanie nagród dla laureatów konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem "Pracując dla zdrowia"

2. Finał konkursu odbędzie się w dniu 19 maja 2006 roku, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2 . Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu-Dział 750 rozdział 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu- Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 22 lutego 2006 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu poinformowała o organizowanym konkursie na prezentację multimedialną pn. "Pracując dla zdrowia". Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z terenu powiatu poznańskiego.

Jego celem jest popularyzacja zasad zdrowego stylu życia i upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży.

Finał Konkursu odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w dniu 7 czerwca 2006 roku.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Starosta Poznański p. Jan Grabkowski.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański
J
an Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-15 12:20
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-08 10:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9965
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16