BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1493/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2006r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Powiatu Poznańskiego (OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach).

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Powiatu Poznańskiego (OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach) zatwierdzić wybór firmy „MAGNUS” Jacek Nowak z siedzibą w Tarnowie, ul. Przemysłowa 27, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 85.683,04 zł brutto.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Powiatu Poznańskiego (OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach) złożono 15 ofert: 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Zakład Stolarski - Sławomir Brandt

106.879,32 zł

2.

Firma Handlowa „FAKTORIA”

108.885,00 zł

3.

„MEBLO – STYL” Agnieszka Dobosz

96.904,60 zł

4.

P.P.H. „KASS” Adela Kass

103.517,00 zł

5.

 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa Ogólnego

126.755,56 zł

 

6.

P.P.U.H. „WALDII” Waldemar Saternus

111.581,20 zł

7.

Zakład Produkcyjno - Handlowy „WEISS – MEBLE”

118.120,40 zł

8.

  „PERSSON” Meble Biurowe

137.196,32 zł

9.

  „MAGNUS” Jacek Nowak

85.683,04 zł

10.

P.P.H.U. „ALFA” Krzysztof Bielawski

107.252,64 zł

11.

P.P.H.U „MEBELLANG” Wojciech Lange

100.088,80 zł

12.

Fabryka Mebli „MEBLOSTEF”

107.408,80 zł

13.

P.P.H.U. „JANTOM – MEBEL”

102.846,00 zł

14.

P.P.H.U. Wyposażenia Wnętrz „COMPLEX” s. c.

117.583,60 zł

15.

P.P.H.U. „ALBA”

184.220,00 zł

Oferta nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ zaoferowano 24 miesiące gwarancji, zamawiający w siwz wymagał 36 miesięcy.
Firma, która złożyła ofertę nr 7 została wykluczona na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ nie spełnia wymagań formalnych. Zamawiający wymagał, aby załączone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zostało wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oferta nr 8 została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ Oferent zastrzegł informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty nr 9.

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2006-04-20 08:16
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 12:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7077
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 13:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-16 13:41