BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1505/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2006r.

  

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez zakup gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. D. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 . 1. Przyznaje się środki finansowe w wysokości 9 720,11 brutto (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 11/100), na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu poznańskiego w firmie Baskat s. c.  Promocja Reklama Public Relations z siedzibą w Kobylnicy. 2. Gadżety promocyjne zostaną dostarczone na zasadach określonych w umowie.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - p. Ewa Dalc

  

Uzasadnienie:

W ramach działań promocyjnych zostaną zakupione gadżety promocyjne z herbem i logo powiatu poznańskiego w firmie Baskat s. c. Promocja Reklama Public Relations z siedzibą w Kobylnicy. Zamówienie tej części gadżetów to wynik unieważnionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo powiatu poznańskiego. Artykuły reklamowe są niezbędnym elementem kształtowania wizerunku powiatu poznańskiego. Wspierają one działania promocyjne oraz tworzą podstawę dotarcia do szerszego kręgu potencjalnych odbiorców.W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2006-04-24 11:45
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 13:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6559
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 13:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-24 13:58