BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1497/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2006r.

  

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Magdalena Haniewicz z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, na wykonanie robót uzupełniających w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/42/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Magdalena Haniewicz z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, na wykonanie robót uzupełniających w Ośrodku Szkolno- Wychowawcym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/42/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. 2. Umowa o roboty uzupełniające zostanie zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 

§ 2. Wykonawca z tytułu wykonania robót uzupełniających, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości 33.394,65 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta - Jan Grabkowski       

Wicestarosta - Tomasz Łubiński      

Członek Zarządu - Ewa Dalc                   

 

Uzasadnienie:

Przedsiębiorca Magdalena Haniewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Magdalena Haniewicz z siedzibą 63-000 Środa wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, w ramach umowy o roboty budowlane WA 3432/42/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r., realizowała prace termomodernizacyjne w budynku użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Prace te mają poprawić parametry energetyczne budynków. Obejmują między innymi wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.  Po tych samych trasach rozprowadzona jest instalacja zimnej wody, której stan techniczny budzi wiele zastrzeżeń i w najbliższej przyszłości grozi awariami. Jej wymiana wraz z obecnie prowadzonymi pracami jest ze względów technicznych i ekonomicznych jak najbardziej wskazana. W/w roboty budowlane zostaną wykonane w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Wykonawca z tytułu wykonania robót uzupełniających otrzyma wynagrodzenie w wysokości 33.394,65 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100).

 

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2006-06-14 08:38
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 13:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7079
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 13:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-16 13:41