BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1510/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2006r.

 

w sprawie:unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę kołder, poduszek, pościeli i narzut dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia

 

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę kołder, poduszek, pościeli i narzut dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

§ 2 . Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dostawę kołder, poduszek, pościeli i narzut dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach złożono 2 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

1.

TERA s. c. Teresa Michalik, Adam Sobczyk

14.179,45 zł

2.

P.P.H. „PUSZEK”

18.635,50 zł

 

 Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kalkulacji cenowej nie ujęto pozycji nr 3 dotyczącej narzut, wymaganej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-28 09:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 14:31

Rejestr zmian

  • 13.11.08; korekta edytorska
  • 02/02/09; korekta
  • 09.04.10; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6083
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 14:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00