BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1559/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 15 maja 2006r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 ze zm.) oraz  § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia: Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Zatwierdzić wybór przedsiębiorstwa ALTIX sp. z o.o. ul. Chlubna 88, Warszawa, które  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zaoferowała realizację zadania za cenę 156.094,58 zł brutto.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski              
Wicestarosta -Tomasz Łubiński             

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach złożono 4 oferty

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena brutto

1

KEN TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

133.893,32 zł

2

ALTIX

156.094,58 zł

3

DGM COMPUTERS

157.397,58 zł

4

VOBIS COMPUTER

211.562,64 zł

  

Oferta nr 3 i 4 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zastosowano błędną stawkę VAT.

Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jest niezgodna z siwz. Zamawiający wymagał drukarek o szybkości wydruku około 25 stron/minutę. Szybkość wydruku oferowanych drukarek to 20 stron/minutę i 14 stron/minutę. omisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty nr 2.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-05-24 09:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-15 09:37

« wstecz

Banery