BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1653/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 lipca 2006r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zamieszczenie publikacji artykułu w Oficjalnym Katalogu Finalistów Konkursu Modernizacja Roku 2005 – „ROMDOM”.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zamieszczenie publikacji artykułu w Oficjalnym Katalogu Finalistów Konkursu Modernizacja Roku 2005 – „ROMDOM”.

2. Koszt opracowania i publikacji /2 strony artykułu - każda format A4/ wynosi 2.440,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W związku z uczestnictwem Powiatu Poznańskiego w Ogólnopolskim Konkursie ­„Modernizacja Roku 2005” i zakwalifikowaniem się do grupy finalistów, istnieje możliwość publikacji artykułu w Oficjalnym Katalogu Finalistów Konkursu Modernizacja Roku 2005 ­„ROMDOM”.

„ROMDOM” - Katalog Finalistów przygotowywany jest na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień. Na łamach prezentowani zostaną inwestorzy, wykonawcy, projektanci konkursu „Modernizacja Roku 2005”. Szeroko przedstawione zostaną modernizacje, rewitalizacje jakie miały miejsce w 2005 r. Katalog zastanie rozdany podczas uroczystości Wręczenia Nagród i Wyróżnień, a także rozesłany po uroczystości do ogólnopolskich i regionalnych gazet.

Wartość opracowania wyniesie - 2 strony artykułu (każda format A4) - 2.000,00 zł netto plus należny podatek VAT 22% tj. 2.440,00 brutto.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-21 08:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 09:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9579
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-09 08:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:23