BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1652/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 lipca 2006r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 1355/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2006 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 6 ust. 1, art. 51, art. 60 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.), uchwały nr XXXV /331/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z organizacjami pozarządowymi (...) oraz uchwały Nr 1327/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 9.01.2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 § 1. Zmienia się miejsce wykonania zadania wskazanego do realizacji dla Ośrodka Kultury i Sportu w Pobiedziskach, w ten sposób, że Prezentacja kultury polskiej przez zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” na Międzynarodowych Festiwalach we Włoszech i Grecji wykazana w zestawieniu podziału środków budżetowych na realizację zadań z dziedziny kultury uchwałą nr 1355/06 zał. 1 tab. 1 nr 8 poz. 1 zmienia się na Prezentację kultury polskiej przez zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” na Międzynarodowym Festiwalu w Tunezji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubińsk

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-04 14:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 09:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11039
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-09 08:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-13 16:39