BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1650/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 lipca 2006r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy o roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy W A 3432/42/2005 z dnia 22 grudnia 2006 r. zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO- BUD Haniewicz Magdalena w część dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych polegających na wykonaniu szybu windowego i dostawie oraz zamontowaniu dźwigu osobowego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z późno zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV /20/99 z dnia 22.01.1999r (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zmianę umowy o roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy W A 3432/42/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO- BUD Haniewicz Magdalena w część dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych polegających na wykonaniu szybu windowego i dostawie oraz zamontowaniu dźwigu osobowego.

2.Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy W A 3432/42/2005 ustala się na dzień 31 lipca 2006 r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z umową o roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy WA 3432/4212005 z dnia 22 grudnia 2005 r. prowadzone są prace polegające na wykonaniu szybu windowego i dostawie oraz zamontowaniu dźwigu osobowego w Ośrodku Szkolno ­Wychowawczym w Owińskach. Prace wykonuje Przedsiębiorca Magdalena Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO­BUD Haniewicz Magdalena.

W trakcie realizacji w/ prac, po wykonaniu wykopów, okazała się, że:

1) istniejące odsadzki fundamentów przeszkadzają w prawidłowym montażu windy i wymagają skucia,
2) stan techniczny istniejących fundamentów budynku w obrębie szybu windowego był zły i wymagał wzmocnienia wg zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego.

W związku z powyższym zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2006 r.

 

Starosta Poznański – Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-27 12:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 09:28

Rejestr zmian

  • 10.3.09; korekta
  • 19.04.10; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12288
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-09 08:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 08:33