BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr  1761 /2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2”

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.), art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254). Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2” dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego:

  • Pana Jana Grabkowskiego - Starostę Poznańskiego,
  • Pana Tomasza Łubińskiego - Wicestarostę Poznańskiego

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę na przyznanie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2” do kwoty 250 000,00 zł. w roku 2006.
Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek, gwarancji oraz emisji papierów wartościowych dokonują dwaj członkowie zarządu wskazani w uchwale przez Zarząd. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-08 12:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-23 08:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11694
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-23 08:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46