BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1730/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wsparcie organizacji II Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi PCK.

 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 oraz art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się kwotę 300,00 zł (słownie trzysta złotych) na wsparcie organizacji II Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi PCK, w którym udział wezmą honorowi dawcy krwi z gmin Murowana Goślina, Luboń, Kostrzyn, Swarzędz, Czerwonak.

 

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 851 (rozdział 85149) budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Ewie Dalc.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 2.07.2006 r. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie organizacji II Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi PCK, którego Klub jest współorganizatorem. W rajdzie weźmie udział ok. 200 honorowych dawców krwi m.in. z gmin Murowana Goślina, Luboń, Kostrzyn, Swarzędz i Czerwonak. Dofinansowanie w kwocie 300 zł zostanie przeznaczone na zakup znaczków okolicznościowych - rajdowych. Środki zostaną wydatkowane z rozdziału 85149 "Programy polityki zdrowotnej".  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-05 08:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:40

« wstecz

Banery