BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1764/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 z dnia 28 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mosinie.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 § 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Anna Matuszak;

3) Przemysław Wantuch;

4) Bożena Mazur;

5) Kazimiera Paczkowska;

6) Adam Habryło;

7) Joanna Rządkowska.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubński

Członkowie Zarządu – Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-20 13:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-23 09:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8346
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-23 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40