BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 1868/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 października 2006 r.

 

w sprawie: zakupu krzeseł dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Zakupić krzesła dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych za kwotę brutto 7.596,94 zł od firmy COMPLEX s. c. ul. Jawornicka 8,60-161 Poznań.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

  

Uzasadnienie:

Zakup krzeseł dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mosinie przewidziany został w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a PFRON obszar A. W przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych nie złożono ofert.

Zakup w/w artykułów w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych jest możliwy ponieważ wartość dostawy nie przekracza kwoty 6.000 euro.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 08:20
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-29 09:37

« wstecz

Banery