BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1855/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNQAŃSKIEGO

z dnia 9 października 2006r.

 w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Zatwierdzić wybór przedsiębiorstwa Sportech sp. z o.o. ul. 28 czerwca 1956 r. nr 396,61-441 Poznań, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-­Wychowawczego w Mosinie zaoferowało realizację zadania za cenę 10.045,44 zł brutto.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie złożono 1 ofertę za kwotę brutto 10.045,44 zł.
Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty przedsiębiorstwa Sportech sp. z o.o. ul. 28 czerwca 1956 r. nr 396, 61-441 Poznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno­-Wychowawczego w Mosinie.

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 08:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-28 09:31

Rejestr zmian

  • 28.05.09 korekta
  • 28.04.10; korekta

« wstecz

Banery