BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

Uchwała Nr 1874/2006

Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 9 paździenrika 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty do 1.000 zł na organizację II Turnieju "Rowerem bezpiecznie i wesoło"

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik Nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się kwotę do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) na organizację II Turnieju "Rowerem bezpiecznie i wesoło", który odbędą się w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Kostrzynie w dniu 26 10. 2006 r. i przeznaczony jest dla uczniów kl. V-VI z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Pobiedziska.

 

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 754 Bezpieczeństwo Publiczne/Pozostała Działalność (rozdział 75495) budżetu powiatu na 2006 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-17 08:23
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-29 09:52

« wstecz

Banery