BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1882/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 23 października 2006 r.

 

w sprawie: przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),§ 21 ust.1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik m 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz.633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały m XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się środki finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie kosztów nagród indywidualnych i dla szkół w konkursach z zakresu ochrony przyrody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego w ogólnej wysokości do 7.000 zł, w tym:

1. w konkursie dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, polegającym na wykonaniu pracy plastycznej (w formie albumu) dotyczącej fragmentu lasu lub parku przedstawionego w wybranej porze roku, w wysokości przypadającej na jednego ucznia: za I miejsce do 100 zł, za II miejsce do 80 zł, za III miejsce do 50 zł oraz dla szkoły, której uczeń zajął I miejsce do 1.000 zł,

2. w konkursie dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, polegającym na wykonaniu pracy plastycznej (w formie planszy) dotyczącej fragmentu lasu lub parku przedstawionego w wybranej porze roku, w wysokości przypadającej na jednego ucznia: za I miejsce do 150 zł, za II miejsce do 100 zł, za III miejsce do 50 zł oraz dla szkoły, której uczeń zajął I miejsce do 1.000 zł,

3. w konkursie dla uczniów szkół gimnazjalnych, polegającym na wykonaniu albumu przedstawiającego zmiany zachodzące w przyrodzie (w lesie lub parku) w ciągu trzech pór roku, w wysokości: za I miejsce do 250 zł, za II miejsce do 170 zł, za III miejsce do 100 zł oraz dla szkoły, której uczeń zajął I miejsce do 1.000 zł

4. w konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegającym na    wykonaniu fotoreportażu przedstawiającego zmiany trzech pór roku w ekosystemie leśnym lub parkowym, w wysokości przypadającej na jednego ucznia: za I miejsce do 250 zł, za II miejsce do 200 zł, za III miejsce do 150 zł oraz dla szkoły, której uczeń zajął I miejsce do 1.000 zł,

5. sfinansowanie kosztów ewentualnych wyróżnień przyznawanych w ww. konkursach.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Na koordynatora organizacji konkursów wyznacza się Dyrektora Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Powiat Poznański realizuje zapisane w Programie ochrony środowiska zadania z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców m.in. poprzez organizowanie konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży. W uchwale określono system wspierania przez Powiat Poznański edukacji ekologicznej uczniów poprzez przyznawanie indywidualnych nagród za prace konkursowe, a także promowanie wyróżniających się szkół. W budżecie PFOŚiGW na 2007 r. zaplanowano środki przeznaczone na edukację ekologiczną.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-31 11:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9485
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 09:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22