BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1888/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 23 października 2006r.

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1627/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku zatwierdzającej Regulamin udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z poz. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dotychczasowy paragraf 5 Regulaminu udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje następujące brzmienie:1. Do korzystania ze środków finansowych zgromadzonych w Funduszu na realizację Zadania uprawnione są osoby fizyczne zameldowane na terenie powiatu poznańskiego, które złożą wniosek do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości, na której znajdują się materiały zawierające azbest.

2. Do korzystania ze środków finansowych zgromadzonych w Funduszu na realizację zadania uprawnione stają się także osoby fizyczne niezameldowane na terenie powiatu poznańskiego oraz jednostki organizacyjne zaliczone do sektora finansów publicznych, posiadające nieruchomość na terenie gmin powiatu poznańskiego; w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych w danej gminie przez osoby fizyczne, zameldowane w powiecie poznańskim.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W związku z możliwością niewykorzystania limitów dotacyjnych na usuwanie wyrobów azbestowych w niektórych gminach powiatu poznańskiego przez osoby fizyczne zameldowane w powiecie poznańskim, postanowiono w drugiej kolejności umożliwić korzystanie z tych dotacji osobom fizycznym, które posiadając nieruchomości na terenie powiatu poznańskiego nie są w nim zameldowane, a także jednostkom organizacyjnym zaliczonym do sektora finansów publicznych. W tym też zakresie wprowadza się Aneks do Regulaminu udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-02 08:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12336
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 09:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-24 14:59