BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 UCHWAŁA Nr 1946/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 listopada 2006r.

 

w sprawie: 1.Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę osłon na materace i poduszek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. 2.Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę osłon na materace i poduszek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z możliwością składania ofert częściowych.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikacje istotnych warunków zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Ewa Dalc;

2. Aleksandra Waszak;

3 . Anna Matuszak;

4. Teresa Gromadzińska;

5. Karina Majcherska;

6. Adam Habryło;

7. Ryszard Bartoszak.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-12-13 13:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 11:51

« wstecz

Banery