BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWALA Nr 59/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2006r.

 

w sprawie: opracowania przez firmę Progress Consulting Sp. z o.o., dokumentacji w celu ubiegania się przez Powiat Poznański o środki finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”.

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142,poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 21 838,00 brutto na opracowanie przez firmę Progress Consulting Sp. zo.o. dokumentacji  w celu ubiegania się przez Powiat Poznański o środki finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzić będą z działu 801, rozdziału 80195 - wydatki inwestycyjne i zostały zarezerwowane na ten cel w projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2007.

 

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną odrębną umową.

 

§ 4. Wykonanie zadania powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji we współpracy z Dyrektorem Wydziału ds. Tworzenia i Realizacji Projektów oraz Dyrektorem Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 5. Do realizacji przedmiotowego zadania zostanie powołany zarządzeniem Starosty Poznańskiego zespół projektowy składający się z pracowników ww. komórek organizacyjnych.

 

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

Uzasadnienie:
Firma Progress Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego do 60. 000 euro. Specjalizuje się ona w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zagranicznych. W ramach umowy z Powiatem Poznańskim Progress Consulting opracuje studium wykonalności oraz wniosek, umożliwiające powiatowi pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”. W związku z koniecznością pozyskania funduszy zewnętrznych na w/w inwestycję, podjęcie uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-03-19 11:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 13:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10320
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-04 12:33