BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


Kompetencje Starosty

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 • powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 • zatwierdza programy ich działania,
 • uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 • w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 • zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.

Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roma Czysz
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-11-27 08:06
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 12:22

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-11-27 08:17 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-06-13 14:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja WCAG 2.0
 • zmieniono 2019-06-13 14:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-07 12:22 przez Agata Poleska

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 89761
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-10-13 14:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-21 15:05