BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Ogłoszenia o postępowaniach - 2019/2020

Nr
sprawy:

Nazwa:

Data
zamieszczenia:

Termin
składania
ofert:

Informacja
z otwarcia
ofert
:

Wyniki:

ZP.272.83.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE ORAZ SZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI WYPOSAŻENIA PRZEZNACZONEGO DLA PRACOWNI ZLOKALIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SWARZĘDZU –  2 CZĘŚCI.

23.12.2020 rok

25.01.2021 rok

ZP.272.77.2020

MODRNIZACJA OWR w KOBYLNICY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW PPOŻ – SEGMENT A.

11.12.2020 rok

29.12.2020 rok zmieniono na 14.01.2021 rok

Treść informacji

ZP.272.86.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W SWARZĘDZU.

18.12.2020 rok

12.01.2021 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.79.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA PODGIK W POZNANIU – 6 CZĘŚCI.

30.11.2020 rok

04.01.2021 rok zmieniono na 08.01.2021 rok

Treść informacji

ZP.272.82.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO – LAPTOPÓW NA POTRZEBY SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI.

26.11.2020 rok

04.12.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.41.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU OBIEKTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, Z PODZIAŁEM NA 7 CZĘŚCI

27.10.2020 rok

27.11.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.78.2020

ART. 4 PKT 8. ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY MIENIA W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. FRANOWO 26

20.11.2020 rok

26.11.2020 rok

ZP.272.57.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI - 4 CZĘŚCI.

19.10.2020 rok

20.11.2020 rok

____

Treść informacji

ZP.272.59.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. CAŁODOBOWA OCHRONA BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

05.11.2020 rok

16.11.2020 rok

zmieniono na 19.11.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.65.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK – NEUROLOG I

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania

ZP.272.66.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK – NEUROLOG II

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania

ZP.272.67.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK – NEUROLOG III

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania

 ZP.272.68.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - INTERNISTA

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania

ZP.272.69.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - REUMATOLOG

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania

ZP.272.70.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - CHIRURG

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania

ZP.272.71.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - ORTOPEDA

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania

ZP.272.72.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - PEDIATRA

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania

ZP.272.73.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - OKULISTA

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania

ZP.272.74.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - PSYCHIATRA

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania

ZP.272.55.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZESTAWU RELIEFOWYCH PLANÓW TYFLOGRAFICZNYCH DLA OSÓB NIEWIDZĄCYCH I SŁABOWIDZĄCYCH.

19.10.2020 rok

29.10.2020 rok zmieniono na 05.11.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.52.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA PRZEZNACZONEGO DO KLASO-PRACOWNI LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE – 2 CZĘŚCI.

02.10.2020 rok

03.11.2020 rok

--------

Treść informacji

ZP.272.56.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSMISJI DANYCH ORAZ DOSTĘPU DO SIECI INTERNET - 3 CZĘŚCI.

14.10.2020 rok

27.10.2020 rok zmieniono na 30.10.2020 rok

Treść informacji.

Treść informacji.

ZP.272.61.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA USŁUG SERWISOWYCH I NA OPROGRAMOWANIE - 3 CZĘŚCI.

16.10.2020 rok

28.10.2020 rok

Treść informacji.

Treść informacji.

ZP.272.60.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH.

14.10.2020 rok

26.10.2020 rok

Treść informacji.

Treść informacji.

ZP.272.38.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ŚWIADCZENIE USŁUG HOLOWANIA I PRZECHOWYWANIA NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO.

18.09.2020 rok

22.10.2020 rok

Treść informacji.

Treść informacji,

ZP.272.58.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIIE.

05.10.2020 rok

20.10.2020 rok

Treśc informacji.

Treść informacji

ZP.272.44.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. UBEZPIECZENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO – 2 CZĘŚCI.

25.08.2020 rok

30.09.2020 rok zmieniono na 19.10.2020 rok

Treść informacji.

Treść informacji

ZP.272.49.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE SERWEROWNI PRZEZNACZONE DLA PODGIK W POZNANIU - 2 CZĘŚCI.

11.09.2020 rok

14.10.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.53.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI.

28.09.2020 rok

06.10.2020 rok zmieniono na 09.10.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.51.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI.

14.09.2020 rok

23.09.2020 rok zmieniono na 01.10.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.54.2020

ART. 4 PKT 8 NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

18.09.2020 rok

29.09.2020 rok

ZP.272.45.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE PRZEZNACZONE DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SWARZĘDZU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

25.08.2020 rok

29.09.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.32.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI.

12.08.2020 rok

14.09.2020 rok

Treść informacji.

Treść informacji

ZP.272.36.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI - 8 CZĘŚCI.

05.08.2020 rok

08.09.2020 rok

Treść informacji

Treśc informacji o unieważnieniu.

Treść informacji o wyborze ofert

ZP.272.42.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I ZAMONTOWANIE DWÓCH ZEWNĘTRZNYCH DOTYKOWYCH MAKIET.

21.08.2020 rok

01.09.2020 rok

-----------

Treść informacji

ZP.272.40.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ROBOTY BUDOWALNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO - 3 CZĘŚCI.

Część nr 1 - ZS w Bolechowie – izolacja i zbiornik.

Część nr 2 - ZS w Bolechowie – dach.

Część nr 3 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu - winda.

14.08.2020 rok

31.08.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji.

ZP.272.43.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG KONSERWACYJNO - SERWISOWYCH.

14.08.2020 rok

25.08.2020 rok

Treść informacji

Treść infromacji

ZP.272.39.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO W SYSTEM KASET STRAŻY POŻARNEJ.

07.08.2020 rok

24.08.2020 rok zmieniono na 27.08.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji.

ZP.272.30.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. ZORGANIZOWANIE I REALIZACJA KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

05.08.2020 rok

14.08.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.33.2020

Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w budynku biurowym przeznaczonym na siedzibę PODGIK w Poznaniu.

28.07.2020 rok

13.08.2020 rok

Treść informacji.

Treść informacji.

ZP.272.26.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA PRZEZNACZONEGO DO PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ.

07.07.2020 rok

07.08.2020 rok
zmieniono na 11.08.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.25.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE ORAZ SZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI WYPOSAŻENIA PRZEZNACZONEGO DO PRACOWNI OBRÓBKI MECHANICZNEJ.

03.07.2020 rok

06.08.2020 rok
zmieniono na 12.08.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.27.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 60.000.000,00 ZŁ.

30.06.2020 rok

03.08.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.31.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. REALIZACJA SZKOLEŃ I PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU GEOGEBRA.

24.07.2020 rok

30.07.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.03.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ MACIERZY.

29.05.2020 rok

06.07.2020 rok

Treść informacji.

Treść informacji

ZP.272.15.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO ORAZ SZPITALA W PUSZCZYKOWIE

02.06.2020 rok

03.07.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.23.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA ARTYKUŁÓW ODBLASKOWYCH.

17.06.2020 rok

30.06.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.11.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. REALIZACJA SZKOLEŃ I PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU GEOGEBRA.

17.06.2020 rok

25.06.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.16.2020

WYPOSAŻENIE PRZEZNACZONE DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SWARZĘDZU.

18.05.2020 rok

22.06.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji o unieważnieniu części nr 1 i 2 postępowania 

Treść informacji o wynikach części nr 3 i 4 postępowania

ZP.272.22.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. ZORGANIZOWANIE I REALIZACJA KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

04.06.2020 rok

17.06.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.19.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA POKOI W BUDYNKACH PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA CHRONIONE, ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DPS W LISÓWKACH.

04.06.2020 rok

16.06.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.18.2020

PRZETARG NIOEGRANICZONY. ŚWIADCZENIE DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ORAZ USŁUGI TRANSMISJI DANYCH DLA POTRZEB PODGIK W POZNANIU - 3 CZĘŚCI.

29.05.2020 rok

09.06.2020 rok zmieniono na 26.06.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.9.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY W POZNANIU.

15.05.2020 rok

01.06.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.14.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

17.04.2020 rok

29.04.2020 rok zmieniona na 05.05.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.12.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA CHRONIONE - 3 CZĘŚCI.

11.03.2020 rok

23.03.2020 rok zmieniono na 08.04.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.13.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I ZAMONTOWANIE DWÓCH ZEWNĘTRZNYCH DOTYKOWYCH MAKIET, OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO W OWIŃSKICH.

11.03.2020 rok

19.03.2020 rok zmieniono na 07.04.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.10.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. REALIZACJA KURSÓW DLA NAUCZYCIELI ZAWODU, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI

11.03.2020 rok

18.03.2020 rok

Nie dotyczy

Treść informacji

ZP.272.8.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEBUDOWĄ BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY PODGIK ZLOKALIZOWANEGO W POZNANIU.

12.02.2020 rok

20.02.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.4.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I ZAMONTOWANIE DWÓCH ZEWNĘTRZNYCH DOTYKOWYCH MAKIET, OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO W OWIŃSKICH, NALEŻĄCYCH OBECNIE DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH ORAZ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W OWIŃSKICH.

06.02.2020 rok

14.02.2020 rok zmieniono na 19.02.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.6.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. ZORGANIZOWANIE I REALIZACJA KURSÓW DLA UCZNIÓW ZE SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

03.02.2020 rok

12.02.2020 rok zmieniono na 17.02.2020 rok

Nie dotyczy

Treść informacji

ZP.272.7.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. USŁUGA PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ W PRASIE, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

31.01.2020 rok

10.02.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.92.2019

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW I PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH - 6 Części.

20.12.2019 rok

23.01.2020 rok zmieniono na 30.01.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.90.2019

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA SIECIOWEGO DLA SOSW W OWIŃSKACH.

20.12.2019 rok

22.01.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.2.2020

ART. 4 PKT 8. ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA FILII WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU - 4 CZĘŚCI.

09.01.2020 rok

16.01.2020 rok

Nie dotyczy

Treść uchwały o wyniku postępowania

ZP.272.89.2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY. PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY PODGIK ZLOKALIZOWANEGO W POZNANIU.

17.12.2019 rok

09.01.2019 rok zmieniono na 03.02.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.37.2020

Dostawa sprzętu komputerowego - laptopów na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

-

-

-

Uchwała Nr 1391/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu

Uchwała Nr 1420/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
    data publikacji: 2019-12-17 11:19
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 09:30

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 330281
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-15 15:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-15 15:10