BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 31/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2003r.


 

w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie: pkt. II 6 „Regulaminu udzielania dotacji” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań Powiatu Poznańskiego, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w następującym składzie:
a) Przewodniczący -Pan Tomasz Łubiński -Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
b) Członkowie komisji -Pan Przemysław Wantuch -Kierownik Wydziału Edukacji
c) -Pani Barbara Czerniejewska -Przedstawiciel Komisji Oświaty
d) -Pani Anna Marcinkowska -Przedstawiciel Komisji Oświaty
2. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszane inne osoby, w charakterze konsultantów wyłącznie z
głosem doradczym.

§ 2. Komisję powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Panu Tomaszowi Łubińskiemu, Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Na podstawie pkt. II 6 „Regulaminu udzielania dotacji” stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, Zarząd Powiatu Poznańskiego powołuje w drodze uchwał komisje konkursowe ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Po uchwaleniu budżetu powiatu możliwe staje się uruchomienie procedury dotowania podmiotów niepublicznych, realizujących zadania oświatowe. Komisja oświaty na swoim posiedzeniu w dniu 30.12.2002 r. wytypowała 2 przedstawicieli do prac w komisji ds. wyboru najkorzystniejszych wniosków w dziedzinie oświaty realizowanych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych. W związku z powyższym proponuję podjęcie uchwały Zarządu w tej sprawie.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 14:16
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 12:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7710
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-26 08:14