BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 33/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2003r.

 

w sprawie: jednorazowego upoważnienia Dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy do udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO.

Na podstawie: art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254) w związku z §5 ust 2c i ust 3 Uchwały Nr 810/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 21 stycznia 2002r. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Upoważnić Dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy Pana Bogusława Balczyńskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO na dostawę oleju opałowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Upoważnienie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekraczającego kwotę 30.000 EURO udzielono w oparciu o §5 ust. 2c i 3 Uchwały Nr 810/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 21 stycznia 2002 w sprawie zasad wykonywania w Powiecie Poznańskim ustawy o zamówieniach publicznych.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 14:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 12:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7699
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13