BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 68 /2003
ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU
z dnia 17 lutego 2003r.


w sprawie: udzielenia dotacji na zorganizowanie Uroczystego Koncertu z okazji 25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w Kolegiacie Poznańskiej Parafii Farnej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. I ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 110 poz. 721 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§1. 1. Udziela się Stowarzyszeniu Wydział Programów Katolickich PSE “POLEST” we Wrocławiu działającemu w imieniu Kolegiaty Poznańskiej Parafii Farnej w Poznaniu dotacji w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na zorganizowanie Uroczystego Koncertu z okazji 25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
2. Koncert odbędzie się W Kolegiacie Poznańskiej Parafii Farnej w Poznaniu w dniu 2 marca 2003 r., o godz. 20.00.

§2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w §1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Ksiądz Wojciech Wolniewicz Proboszcz Parafii Farnej w Poznaniu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie organizacji Uroczystego Koncertu z okazji 25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Uroczysty Koncert, który odbędzie się w dniu 2 marca 2003 roku w Kolegiacie Farnej w Poznaniu zostanie uświetniony występem światowej sławy zespołu wokalnego Spirituals Singers Band.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dotacji dla działającego w imieniu Kolegiaty Poznańskiej Parafii Farnej Stowarzyszenia Wydział Programów Katolickich PSE “POLEST” we Wrocławiu w wysokości 1000 zł.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 15:08
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-23 13:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8786
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-23 13:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 09:13