BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 70/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 lutego 2003r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§1. Zatwierdzić wybór firmy “KOMPUTRONIK” sp. z o.o., os. Bolesława Chrobrego 8/24, 60-681 Poznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego y trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 82.601,56 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, złożono 8 oferty, z czego 3 oferentów nie spełniło wymagań formalnych.

Poniższe oferty nie brano pod ocenę z powodu:

Nr oferty: Nazwa: Rodzaj błędu:

3 “ASC CABLING” sp. z o.o Przestawiona specyfikacja techniczna
oferowanego sprzętu jest niezgodna z
wymaganiami zamawiającego
6 P.P.H.U. PLUS Przestawiona specyfikacja techniczna
oferowanego sprzętu jest niezgodna z
wymaganiami zamawiającego
7 VECTOR sp. z o.o. Przestawiona specyfikacja techniczna
oferowanego sprzętu jest niezgodna z
wymaganiami zamawiającego

W ogólnej punktacji na podstawie kryteriów wyboru wybrano ofertę nr 2.

Nr oferty Nazwa cena
1 “KOMTECH”Piotr Martuszewski 91.768,40 zł brutto
2 “Komputronik” sp. z o.o. 82.601,56 zł brutto
4 KEN TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE sp. z o.o. 88.168,18 zł brutto
5 KOMPUTER CENTER 90.031,12 zł brutto
8 INTERTRADING SYSTEMS 83.844,50 zł brutto
TECHNOLOGY WLKP. Sp. z o.o.
Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-06-23 15:10
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-23 13:41

Rejestr zmian

 • 30.09.03; korekta
 • 23/10/09, korekta
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-23 15:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-09-30 11:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8740
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-23 13:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13