BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 73/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 lutego 2003r.


w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2003.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) oraz §3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077)
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§1. Zarząd Powiatu Poznańskiego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2003 przyjmując podstawę tego planu kwotę dotacji przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 8.393.226zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*) i ustala:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.393.226 zł (zgodnie z załącznikiem
nr 2*), w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.127.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.095.926 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.000, zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 168.100 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 0zł.
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.227.000zł (zgodnie z załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały).

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.


Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

*Załączniki nr 1, 2 i 3 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-23 15:13
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-23 13:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8741
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-23 13:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13