BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 99/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2003r.


w sprawie: udzielenia dotacji Kaliskiemu Oddziałowi PTTK im. Stanisława Graevegoe na oznakowanie Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej na terenie powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§1. 1. Przyznaje się Kaliskiemu Oddziałowi PTTK im. Stanisława Graevegoe w Kaliszu dotację w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na oznakowanie Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej na terenie powiatu poznańskiego.
2. Oznakowanie trasy nastąpi w terminie od kwietnia do czerwca 2003 roku.

§2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Wnioskiem z dnia 28 lutego 2003 roku Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego ul. Targowa 2, 62 - 800 Kalisz, wystąpił o dofinansowanie oznakowania Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej.
Transwielkopolska Trasa Rowerowa będzie przebiegała z Poznania do Siemianic (pow. kępiński) miejscowości położonej w południowej części województwa wielkopolskiego. Trasa będzie kontynuacją wykonanej w ubiegłym roku części trasy z Poznania do Okonka w pow. złotowskim. Odcinek południowy o długości ok. 300 km zostanie wykonany do połowy czerwca. Transwielkopolska Trasa Rowerowa połączy dwie skrajne miejscowości na północy i południu województwa. Przebiegać będzie przez teren powiatów: poznańskiego, średzkiego,
gnieźnieńskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego.
Trasa w istotny sposób przyczyni się do promocji walorów turystycznych województwa wielkopolskiego w tym powiatu poznańskiego. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dotacji
w wysokości 3.000 zł.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 16:03
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-27 13:52

Rejestr zmian

  • 01.10.03; korekta
  • 27/10/09; KOREKTA

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12593
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-28 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00