BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 132/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2003r.w sprawie: powierzenia Pani Bożenie Mazur stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust 1 i ust 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego powierza Pani Bożenie Mazur stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2.

§2. Okres powierzenia stanowiska dyrektora ustala się na czas od 1 września 2003 roku do 31 sierpnia 2008 roku.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36a ust. 1,2,3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) stanowisko dyrektora placówki powierza organ prowadzący.
W dniu 14 marca 2003 roku przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie. Komisja Konkursowa w tajnym głosowaniu wyłoniła na powyższe stanowisko dotychczasową wicedyrektor Ośrodka - Panią Bożenę Mazur .
Wielkopolski Kurator Oświaty pismem z dnia 2 kwietnia 2003 roku nie wniósł zastrzeżeń, w sprawie powierzenia ww. stanowiska Pani Bożenie Mazur.
W związku z powyższym, proponuję powierzyć stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie Pani Bożenie Mazur na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2003 roku do 31 sierpnia 2008 roku.

Tomasz Łubiński
Członek Zarządu

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:29
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-30 10:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11400
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00