BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 146/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie: przekazania środków finansowych Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury na organizację Dnia Europejskiego Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury środki finansowe w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na przygotowanie Dnia Europejskiego Rzeczypospolitej Mosińskiej. 2. Dzień Europejski odbędzie się 10 maja 2003 r. w Mosinie.
3. Bezpośrednim organizatorem i realizatorem jest Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie.

§2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym dla przekazania środków fmansowych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Rozwoju i Promocji.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 3 kwietnia 2003 roku Burmistrz Mosiny zwrócił się do Starosty Poznańskiego o częściowe dofinansowanie Dnia Europejskiego Rzeczypospolitej Mosińskiej. Organizowane co roku Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej przypominają historyczne wydarzenie z okresu Wiosny Ludów, jakim było powstanie Rzeczypospolitej w Mosinie.
Tegoroczny Dzień Europejski odbędzie się w przededniu referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podczas tego Dnia mieszkańcy Powiatu Poznańskiego poprzez uczestnictwo w występach oraz prezentacjach, będą mieli okazję zapoznać się z kulturą Grecji, sprawującej aktualnie prezydencję w Unii Europejskiej.
Z tego też względu podjęcie niniejszej Uchwały uważam za celowe.

Marek Woźniak
Wicestarosta Poznański

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:44
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 11:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8025
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 14:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14