BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 151/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych ,,Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" oraz ,,Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.

Na podstawie art. 32, ust. 2. pkt 2 w związku z art. 4, ust 1, pkt, 15 i 16 ustawy z dnia 18 lipca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01.142.1592 — tekst jednolity z późn. zmianami). w związku z art. 1 9b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U .91 .88.400 z późn. zmianami) oraz z związku z art. 13. ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. 02.7.58); z związku z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIX/165/2000 w sprawie ustanowienia nagrody „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” z dnia 27 czerwca 2000 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XLII/292/2002 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XIX/165/2000 w sprawie ustanowienia nagrody ,,Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” z dnia 9 kwietnia 2002 roku. oraz z związku z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIX/1 64/2000 w sprawie ustanowienia nagrody ,.Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” z dnia 27 czerwca 2000 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XLII/293/2002 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XIX/164/2000 w sprawie ustanowienia nagrody ,,Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” z dnia 9 kwietnia 2002 roku Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§1. W oparciu o protokół posiedzenia komisji konkursowej .,Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. w skład, której wchodzili:
- Jan Grabkowski
- Marek Woźniak
- Tadeusz Knop
- mł. bryg. Krzysztof Wiśniewski
- mł. bryg. Jerzy Ranecki
- Adrzej Deja
przyznaje się:
- I nagrodę finansową i tytuł „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” dla strażaka z PSP st. sekc. Wojciechowi Marciniakowi z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolechowie.
- I nagrodę finansową oraz tytuł „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" dla strażaka-ochotnika dh. Marianowi Górczakowi - Komendantowi Gminnemu OSP gminy Buk.
- II nagrodę finansową dla strażaka-ochotnika — dh. Ireneuszowi Kujawie Naczelnikowi OSP w Czerwonaku.
- III nagrodę finansową dla strażaka-ochotnika — dh. Leszkowi Orlewiczowi - Komendatowi Gminnemu OSP gminy Kórnik.

§2. W oparciu o protokół posiedzenia komisji konkursowej „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”, w skład, której wchodzili:
- Jan Grabkowski
- Tadeusz Knop
- mł. insp. Edward Kotarski
- podinsp. Zbigniew Hultajski
- kom. Józef Klimczewski
przyznaje się:
- I nagrodę finansową i tytuł „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” starszemu sierżantowi szt. Karola Kurka z KP Tarnowo Podgórne (rewir Baranowo).
- II nagrodę finansową - starszemu sierż. Aleksandra Florczaka z KP Buk
- III nagrodę finansową- sierżantowi szt. Michała Rudnego z KP Tarnowo Podgórne (rewir Rokietnica)

§3. Ustala się następujące wysokości nagród:
- I nagroda finansowa - 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
- II nagroda finansowa - 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
- III nagroda finansowa - 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych)

§4. Przyznane kwoty nagrody są kwotami netto i zostaną wręczone zwycięzcom konkursu w formie czeku.

§5. Wręczenie nagród odbędzie się:
- w przypadku nagrody „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” podczas obchodów Dnia Strażaka dnia 9 maja 2003 roku.
- w przypadku nagrody ,.Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” podczas obchodów Święta Policji w lipcu 2003 roku.

§6. Do czasu wręczenia nagród informacja o nagrodzonych kandydatach nie może być upubliczniona.

§7. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu:
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Zatwierdzenie wyników konkursu "Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego" i "Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" i przyznanie nagród finansowych przez Zarząd Powiatu Poznańskiego wynika z postanowień Uchwał Rady Powiatu Poznańskiego.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych "Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" i " Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego".

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-10-03 10:31
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 14:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8046
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 14:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46