BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 795/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2002r.

 

w sprawie: Przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją III Powiatowego Kolędowania w Buku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U nr 91 poz. 578 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się środki finansowe w kwocie do 2000 zł w związku z organizacją III Powiatowego Kolędowania w Buku w dniu 19 stycznia 2002 r.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu Wydziału Rozwoju i Promocji — rozdział 75095 administracji publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju i Promocji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Powiatowe Kolędowanie w Buku staje się już powiatową tradycją. Impreza odbywa się już po raz trzeci. Uczestniczy w niej kilka powiatowych chórów. Jest to wydarzenie kulturalne o dużej randze, integrujące społeczność powiatową. Uważam za zasadne dofinansowanie imprezy w kwocie do 2000 zł.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-04 13:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 10:11

« wstecz

Banery