BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 817/2002
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2002r.w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego spółki Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A. na lata 2002 - 2004.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) oraz uchwały nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie: utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt planu finansowego spółki Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A. na lata 2002 - 2004.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu — Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Projekt planu finansowego spółki Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A. na lata 2002 -2004 został przygotowany przez Zarząd Spółki i przedłożony Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.
Projekt planu finansowego przygotowany został w dwóch wariantach - przy założeniu wniesienia całego majątku Szpitala do spółki oraz przy założeniu, ze do spółki nie zostanie wniesiony hotel oraz zbędne grunty. Przewiduje osiągnięcie nadwyżki finansowej w roku 2004 przy założeniu niewnoszenia hotelu do spółki.
Dokument zawiera również listę działań naprawczych, jakie będą, podjęte w celu poprawy sytuacji finansowej spółki.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-04 14:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 08:10

Rejestr zmian

  • 13.08.03; korekta
  • 07.12.10; korekta
  • 22.04.11; korekta

« wstecz

Banery