BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 818/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia propozycji zmian do umowy o zarządzanie nieruchomością, położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (OP I 3432/3/2001) z dnia 30 marca 2001 roku zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim a spółką z o. o. "Lider".

Uchwała Nr 819/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwał Nr 150/25/2000 oraz Nr 476/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 820/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2002r.

w sprawie:
zbycia nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz w drodze rokowań.

Uchwała Nr 821/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2002 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 822/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 823/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2002r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej na II edycję Wielkopolskiego Konkursu NASZA EUROPA - etapu powiatowego.

Uchwała Nr 824/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2002r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych przeznaczonych na nagrody i koszty związane z obsługą konkursu.

Uchwała Nr 825/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2002r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 826/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2002r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Banery