BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 852/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2002r.

 

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania Parafii Św. Jana Bosco w Poznaniu na przygotowanie przedstawienia "Misterium Męki Pańskiej".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Parafii Św. Jana Bosco w Poznaniu kwotę dofinansowania w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na przygotowanie przedstawienia "Misterium Męki Pańskiej".
2. Misterium odbędzie się 23 marca 2002 r. na poznańskiej Cytadeli.
3. Bezpośrednim organizatorem i realizatorem Misterium jest Duszpasterstwo Akademickie księży Salezjanów "Don Bosco" w Poznaniu.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 20 Lutego 2002 r. Duszpasterstwo Akademickie księży Salezjanów "Don Bosco" w Poznaniu zwróciło się z prośbą o dofinansowanie wystawianego już po raz piąty na poznańskiej Cytadeli "Misterium Męki Pańskiej".
Misterium odbędzie się w dniu 23 marca 2002 roku o godz. 19.00, wystąpi w nim blisko tysiąc osób, w tym harcerze, studenci poznańskich uczelni oraz uczniowie z powiatu poznańskiego.
Przekazana kwota zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z nagłośnieniem, światłami, rozkładaniem scenografii, transportem podestów pod Drogę Krzyżową itp.
Zeszłoroczne Misterium obejrzało ok. 50 000 osób z całej Polski w tym również z terenu powiatu poznańskiego. Ogólny koszt przygotowania przedstawienia wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Członek Zarządu
Marek Woźniak


 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 11:08
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 13:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11248
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-30 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-17 14:14