BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 854/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2002r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu “Bukowia” w Buku na wyjazd drużyny juniorek młodszych na “Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych” w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją, zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki z dnia 21 grudnia 1999 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Bukowia" w Buku dotację w wysokości 3.000 zł (słownie: trzytysiącezłotych) na wyjazd drużyny juniorek młodszych na "Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych".
2. Rozgrywki ćwierćfinałowe odbędą się w dniach od 22 do 24 marca 2002 roku.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Uczniowski Klub "Bukowia" w Buku pismem z dnia 25 Lutego 2002 roku wystąpił z prośbą o dotację na wyjazd drużyny juniorek młodszych na "Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych".
Wyżej wymieniona drużyna zajęła II miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Wielkopolski w piłce ręcznej i tym samym zapewniła sobie udział w ćwierćfinałach. Jest to efekt 6 letniej pracy zawodniczek, które są uczennicami Gimnazjum w Buku oraz szkół średnich w Poznaniu.
Rozgrywki ćwierćfinałowe odbędą się w Nowym Sączu w terminie od dnia 22 do 24 marca 2002 roku. Z Buku do Nowego Sącza pojedzie 20 osób (16 zawodniczek, 2 trenerów, masażysta i kierownik drużyny). Wszystkie koszty związane z udziałem drużyny w tych zawodach przerastają możliwości finansowe klubu.
Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu dotacji w kwocie 3.000 zł

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 11:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 13:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8683
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-30 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:01