BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 868/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2002r.

 

w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie na zorganizowanie X Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 6 ust. 1, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przydziela się Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie kwotę dofinansowana w wysokości 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) na organizację X Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.
2. Turniej odbędzie się w dniach od 12 do 14 kwietnia 2002 roku w Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 8 marca 2002 roku Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie, ul. gen. T. Kutrzeby 3, wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie X Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Turniej odbędzie się w dniach od 12 do 14 kwietnia br. w Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie. W rozgrywkach weźmie udział młodzież z całej Polski w tym z gimnazjów powiatu poznańskiego, ogółem około 160 uczestników.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania dla Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie w wysokości 1 300 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak


 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 13:02
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 10:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12360
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 12:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-19 10:16