BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 869/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2002r.

 

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania dla Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie na zorganizowanie "III Gimnazjady Recytatorów".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3, kwotę dofinansowania w wysokości 1.300 zł (słownie: jednen tysiąc trzysta złotych) na zorganizowanie "III Gimnazjady Recytatorów", która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2002 roku w Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 8 marca 2002 roku Gimnazjum nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby, 62-095 Murowana Goślina, zwróciło się z prośbą o dofinansowanie organizowanej dla uczniów powiatu poznańskiego "III Gimnazjady Recytatorów". Gimnazjada obejmuje recytację tekstów poetyckich - "Spotkanie z poezją... w poszukiwaniu wartości".
Konkurs odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2002 roku w Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie. W zadaniu weźmie udział około 80 uczniów z gimnazjów powiatu poznańskiego oraz 22 opiekunów i 5 członków jury.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania dla Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie w wysokości 1 300 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 13:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 11:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10422
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 12:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46