BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 874/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2002r.

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwałą Nr XXXIX/278/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002 uchwala się co następuje.

§ 1. Zarząd przyjmuje regulamin podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, będący Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi zarządu Jerzemu Lechnerowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnianie:
Do Starostwa Powiatowego w Poznaniu napływają wnioski nauczycieli szkół i placówek oświatowych o dofinansowanie dokształcenia. Wnioski są poparte przez dyrektorów tych placówek. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Poznańskiego proponuje przyjąć regulamin podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

Załącznik nr 1
REGULAMIN PODZIAŁU ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI

1. Wyodrębnione środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli są przeznaczone na:
a) organizację doradztwa metodycznego,
b) dopłat czesnego dla studiujących nauczycieli,
c) organizację szkoleń Rad Pedagogicznych.

2. Podziału środków finansowych, o których mowa w pkt 1 dokonuje Wydział Edukacji i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.

3. Zainteresowani nauczyciele składają, w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego wnioski dotyczące dopłat do czesnego w terminach:
a) za I semestr roku akademickiego do 15 września,
b) za II semestr roku akademickiego do 15 lutego.

4. O dofinansowanie kształcenia zawodowego mogą, się ubiegać nauczyciele, którzy:
a) są zatrudnieni w szkołach lub placówkach prowadzonych przez powiat poznański na pełnym etacie lub będą na nim zatrudnieni po ukończeniu dokształcania,
b) rozpoczynają studia podyplomowe lub kursy nadające kwalifikacje w zakresie poszukiwanych specjalności w danej szkole (placówce),
c) dostarczą wraz ze swoim wnioskiem potwierdzenie dyrektora szkoły (placówki), że ich dokształcanie zawodowe będzie przydatne dla doskonalenia pracy szkoły (placówki) (nie dotyczy przypadku, gdy wniosek składa dyrektor).

5. W przypadku, gdy dla potrzeb szkoły nauczyciel kierowany jest na dokształcanie przez dyrektora placówki, dofinansowanie może pokrywać 100% kosztów kształcenia. W pozostałych przypadkach dofinansowanie może wynosić maksymalnie 50 % kosztów przedstawionych we wniosku nauczyciela, zaakceptowanym przez dyrektora placówki.

6. Wydział Edukacji rozpatrując poszczególne wnioski uwzględnia:
- potrzeby szkoły (brak nauczyciela danego przedmiotu, możliwość podniesienia jakości pracy szkoły, dzięki uzyskanym kwalifikacjom przez danego nauczyciela),
- opinię dyrektora jednostki,
- ewentualne wcześniejsze dofinansowanie dokształcania.


 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 13:08
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 11:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10440
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 12:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-13 13:50