BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 883/2002
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 - tekst jednolity) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego, przedstawiony przez Komisję Konkursową zgodnie z tabelą:
 

Lp Szkoła Nazwa zajęć pozalekcyjnych Przyznana kwota
I.  ZSOiZ Bolechowo 1. Zajęcia sportowo- rekreacyjne-nauka jazdy konnej
2. Koło polsko- ukraińskiej wymiany młodzieży
3. Koło strzeleckie „Dezydery”
 1000,-
1500,-
500,-
II. LO Puszczykowo 1. Klub sportowy piłki koszykowej chłopców
2. Klub sportowy piłki siatkowej i koszykowej dziewcząt oraz piłki siatkowej chłopców
3. Szkolne Koło Sportowe tenisa stołowego
4. Klub Promocji Zdrowia
5. Wymiana zagraniczna pomiędzy LO Puszczykowo a Rosmalen
w Holandii
6. Koło Teatralne
800,-
800,-

800,-
1000,-
1500,-

800,-
III.  ZSZ Swarzędz 1. Koło wokalno-muzyczne
2. Koło informatyczne
3. Koło Młodych Ekonomistów
4. Koło wymiany międzyszkolnej z Sankt Petersburgiem
800,-
800,-
800,-
1500,-
IV. ZSOiZ Rokietnica 1. Koło współpracy i wymiany młodzieży Polska- Holandia  1500,-
V. ZSOiZ Mosina 1 .Zwyczaje i obrzędy polskie
2. Racjonalne żywienie, diety w chorobach cywilizacyjnych
3. Historia sztuki w obrazach
4. Warsztaty wiedzy o samorządzie terytorialnym
 1500,-
      Razem:
15 600,- zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W dniu 26 marca 2002 r. Komisja Konkursowa ponownie rozpatrzyła wnioski szkół Powiatu Poznańskiego o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Rozpatrzono 19 wniosków, z których Komisja wybrała 18, kierując się celowością organizowania tych zajęć oraz czasem ich trwania. Przedstawiony podział kwot jest zgodny z Protokołem posiedzenia Komisji Konkursowej.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-07 13:24
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 12:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-07 13:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-13 13:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6804
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 12:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34