BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 886/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59 poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie art. 27h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 poz. 773 z 1998r. z późn. zm.) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, pozycja 87 załącznika nr 1 została błędnie skalkulowana. W miejsce 194 000 szt. teczek wiązanych papierowych powinno być 19 400 szt.
Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 poz. 773 z 1998 r.) postępowanie unieważnia się, ponieważ obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 13:31
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 13:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10936
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 14:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-23 16:35