BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 887/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59 poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłasza II przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2.Zatwierdza dokumentację przetargową, stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołuje komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2. Grażyna Szmygin;
3. Adam Habryło;
4. Karina Majcherska - Sekretarz Komisji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-07 13:51
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 12:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13382
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 14:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-23 15:26