BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 896/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Harcerskiemu Klubowi Sportowemu "EQUITES" w Tarnowie Podgórnym na zorganizowanie "Zlotu Harcerskiego Drużyn Jeździeckich".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91. poz. 578 z późn. zm.) art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25. poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 1 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki z dnia 21 grudnia 1999 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Harcerskiemu Klubowi Sportowemu "EQUITES" w Tarnowie Podgórnym dotację w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na zorganizowanie "Zlotu Harcerskich Drużyn Jeździeckich" w dniach od 26 do 28 kwietnia 2002 roku na terenie CJW Hipodrom Wola i Cytadeli w Poznaniu oraz w Luboniu.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji z działu 630 budżetu powiatu - turystyki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Harcerski Klub Sportowy "EQUITES" W Tarnowie Podgórnym, ul. Wiosny Ludów 26 wystąpił z wnioskiem o dotacje na zorganizowanie "Zlotu Harcerskich Drużyn Jeździeckich". Zlot odbędzie się w dniach od 26 do 28 kwietnia 2002 roku w Poznaniu na terenie CWJ Hipodrom Wola i Cytadeli oraz w Luboniu.
Impreza ma charakter ogólnopolski, adresowana jest do harcerzy ze wszystkich organizacji ZHP, ZHR I SH w których działają, jednostki konne. Weźmie w niej udział około 60 osób min. drużyny z Mosiny i Przeźmierowa, skupiające młodzież z terenu powiatu poznańskiego.
Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu dotacji w kwocie 1.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 14:12
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 14:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12696
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 14:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34