BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 903/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania składników majątkowych (meble biurowe) stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Poznańskiego. Uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd postanawia przekazać składniki majątkowe (meble biurowe) stanowiące własność Powiatu Poznańskiego Wojewodzie Wielkopolskiemu dla potrzeb Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Wykaz składników ma jajkowych do przekazania został zamieszczony w załączniku stanowiącym integralną, część niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 14 stycznia 2002 zwrócił się z prośbą o możliwość przekazania części majątku, który otrzymał Powiat Poznański z dniem 1 stycznia 2000 r. od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z przejęciem pracowników do pracy ze struktur rządowych do samorządowych.
Wojewoda zwrócił się z powyższą prośba, ze wzglądu na brak środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Z uwagi na fakt, ze wskazane przez Wojewodę mienie wykorzystywane jest w dalszym ciągu przez Powiatowy Urząd Pracy zaproponowano przejęcie innych składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, a które nie są już wykorzystywane przez Starostwo Powiatowe do prowadzonej działalności statutowej.
Jednocześnie stwierdza się, ze pozyskaniem składników majątkowych wymienionych enumeratywnie w załączniku do niniejszej Uchwały nie byty zainteresowane jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego.

Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-07-07 14:28
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 15:02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-07 14:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-13 11:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14427
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-28 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31