BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 904/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zbycie składników majątkowych pochodzących ze zlikwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych położonego w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8.
2. Powołanie komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Poznańskiego. Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. 1 .Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na: zbycie składników majątkowych pochodzących ze zlikwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych położonego w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8.
2. Wykaz składników majątkowych określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2. Grażyna Szmygin;
3. Adam Habryło;
4. Adam Skarzyński.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Przedmiotem zbycia są składniki majątkowe pochodzące ze zlikwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.  Składniki wymienione enumeratywnie w załączniku do niniejszej Uchwały nie zostały zagospodarowane przez Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" - s.p.z.o.z. z uwagi na jego wysoki stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego.
Z uwagi na powyższy stan rzeczy proponuje się zbyć przedmiotowy sprzęt za cenę nie niższą niż ich wartość rynkowa oszacowaną przez Rzeczoznawcę ds. Maszyn i Urządzeń dr inż. Marka Przybyła (Biuro Kompleksowej Obsługi Rynku Nieruchomości N-Complex Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Newtona 16b/32).

Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-07-07 14:30
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-28 08:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-07 14:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-13 11:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13818
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-28 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12