BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 914/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników z tworzywa sztucznego przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59 poz. 1254) Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę pojemników z tworzywa sztucznego przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiących załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową, w składzie:
1. Jerzy Lechnerowski - Przewodniczący;
2. Krzysztof Generalczyk;
3. Aleksandra Waszak;
4. Grażyna Szmygin;
5. Anna Orczewska;
6. Adam Habryło - Sekretarz Komisji.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-07 15:20
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-02 10:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7167
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-02 10:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-13 14:25