BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 938/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie: powołania komisji do likwidacji środków trwałych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego zużytych pod względem technicznym i funkcjonalnym, niezdatnych do dalszego użytkowania.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd powołuje komisję do likwidacji środków trwałych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego zużytych pod względem technicznym, funkcjonalnym i niezdatnych do dalszego użytkowania w następującym składzie:
1. Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2. Halina Kozłowska;
3. Adam Habryło;
4. Adam Skarzyński.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 16:02
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 13:29

« wstecz

Banery