BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 968/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2002r.


w sprawie: przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu Panu Piotrowi Choryńskiemu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 – tekst jednolity) oraz art. 36 a ust. 1 i ust. 9 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego powierza stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu Panu Piotrowi Choryńskiemu.

§ 2. Okres przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ustala się na czas od 1.09.2002 do 31.08.2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36 a ust. 1,2 i ust. 9 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej w uzgodnieniu z kuratorem oświaty może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres 5 lat szkolnych.
Powiat Poznański zasięgnął opinii ww. rad oraz kuratora oświaty w sprawie pana Piotra Choryńskiego – dotychczasowego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu.
Po otrzymaniu pozytywnych opinii wnioskuję o powierzenie stanowiska dyrektora na kolejny okres 5 lat tj. do 31.08.2007 r.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-08 09:37
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-06 10:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13587
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-06 11:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-23 16:35