BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1012/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 lipca 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę mebli dla Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jerzy Lechnerowski — Przewodniczący Komisji;
2. Paweł Smolibowski;
3. Grażyna Szmygin;
4. Aleksandra Waszak;
5. Karina Majcherska — Sekretarz Komisji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 10:59
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-11 08:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8017
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-11 08:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33